Εκτύπωση

KAVAFAKIS S.A.
Μηχανήματα Επεξεργασίας & Συσκευασίας Χάρτου

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος
Οδός 15, Ο.Τ. 48β, Γ' Φάση
Τ.Θ. 1371, Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη
Phone: +30 2310 685 969
Fax: +30 2310 685 971
EMail: contact@kavafakis.gr

 

Πωλήσεις
E-Mail: sales@kavafakis.gr